Litwa

20Feb08

Litwa leży na południowo — wschodnim wybrzeżu Bałtyku. Graniczy z Łotwą, Białorusią i Polską, a przez Obwód Kaliningradzki z Rosją. Litwa zajmuje północno-zachodni fragment Niziny Wschodnioeuropejskiej i znajduje się w strefie oddziaływania klimatu umiarkowanego o cechach morskich.

W kierunku wschodnim rośnie oddziaływanie kontynentalnych mas powietrza. Około 25% powierzchni kraju zajmują lasy mieszane oraz łąki i bagna.

Advertisements


One Response to “Litwa”

  1. 1 Gambling

    Litwo Ojczyzno moja – te słowa oddają pięnko tego kraju


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: